KBT-terapeut

  Eva Drugge,  KBT- terapeut på K.R.A.M

    Tel 0723-28 04 16
    E post k.r.a.m.evadrugge@gmail.com
   Erfarenhet
 
Att upptäcka att livet inte längre är som man vill ha det är rätt så vanligt bland människor. Att sen göra något åt det är en process och kan ta tid. Det är oftast det första steget som är svårast att ta. Att tala med en utomstående om sin situation kan vara ett sätt att ta reda på vad det är som känns obekvämt. Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut, steg 1 med inriktning mot anhörigproblematik, jag har även utbildning i Motiverande samtal, ACT som betyder Acceptance and Commitment Therapy och är diplomerad livscoach. Jag har erfarenhet av hur anhöriga drabbas när en familjemedlem blir svårt sjuk och vårdas i hemmet med allt vad det innebär. Jag har också erfarenhet av att möta kvinnor som lever eller har levt i destruktiva relationer.

Psykoterapiutbildning 
2005 läste jag till livscoach på Mind Mentor

2010 till våren 2013 läste jag Grundläggande psykoterapiutbildning (motsvarande steg 1) på Contar.  Terapeututbildningen är unik genom att den systemteoretiska inriktningen kombineras med en kognitiv bas. En KBT- utbildning ger, förutom en grundutbildning i KBT också särskild kompetens inom anhörigterapi. Utbildningen innefattar även områden som (Anknytning, Sorg, Stress och Kris) eller Beroendeterapi Alkohol och Droger. 

Under 2012 kompletterade jag min utbildnig med grundkurs i Motiverande samtal MI samt en fördjupning i densamma. Contar
2014 Utbildade jag mig som handledare i Sorgbearbetning på Svenska Institutet för sorgbearbetning. Samt ACT på Contar
2016 kompletterade jag till samtalspedagog och anhörigpedagog där kursen innehöll mer MI samt olika samtalsmetoder. Också på Contar

 


Som diplomerad med denna kompetens arbetar jag på K.R.A.M som generell KBT-terapeut eller mer specialiserat som anhörigterapeut. Utbildningen KBT terapeut – MI är en metodinriktad linje som fördjupar sig till stora delar inom MI (motiverande samtal) men även andra aktuella kognitiva metoder.

Läs mer om Contars psykoterapiutbildning


Kontakt
 
Namn

E-post

Rubrik


Meddelande


Tel 0723-28 04 16