Värdegrund

Värdegrund

I hela mitt liv har jag varit en lyssnare. Att lyssna på människor lär oss inte bara saker om den personen, utan även om oss själva. Vi är spegelbilder av varandra och kan känna igen delar hos oss själva i de flesta andra människor. Så när vi hör någon berätta om sig kan vi få tips om saker vi själva kan ha användning för någon annan gång i livet.

Det är det här som är början i ett liv. Vi speglar våra föräldrar/vårdnadshavare och det vi lär oss är det som i våra liv blir rätt sätt att leva. När vi möter andra människor som är olika oss, upplever vi ibland irritation, missförstånd, misstänksamhet och förstår inte hur de kan tycka som de gör. Men det vi kanske inte tänker på, är att deras uppväxt har präglat dem, precis som vår har präglat oss. Det gör att andras sätt att leva, tycka och tänka är precis lika rätt för dem, som ditt sätt är för dig.

Om vi är mer nyfikna på andra människor ökar också förståelsen för hur och varför andra kan tycka annorlunda än vi själva. När förståelsen finns där kommer också respekten för andra. Respekterar du andra för vad de är, blir du själv bemött på samma sätt.

Att vara tillåtande kanske inte alltid är så enkelt. Speciellt inte när känslor är inblandade. Vi kan gå igång på olika saker. Men vi kan inte övertyga någon om våra egna värderingar, och vi kan lyssna på andras och respektera att de tycker annorlunda. Att skälla, nedvärdera, eller ironisera över hur och varför andra gör det de gör leder inte till annat än dålig stämning och osämja.

När jag jobbar på K.R.A.M som terapeut, är det viktigt att jag kan lägga undan mina egna värderingar och möta klienten i det som är han/hon. Fullt fokus ska vara på klienten och hur klienten upplever situationen som berättas. Det är totalt ovidkommande vad jag själv har för åsikter i ett terapisammanhang. För mig är nedanstående ord en värdegrund att jobba utifrån som terapeut.

Nyfikenhet: Om jag inte är nyfiken, hittar jag heller inga frågor att fråga. Nyfikenheten och intresse att försöka hjälpa klienten utifrån en situation måste finnas för att klienten ska känna sig sedd.

Ärlighet: Att vara rak och ärlig får också klienten att känna förtroende. Försöker jag mörka eller slingrar mig i olika situationer känner klienten på sig det direkt.

Respekt: Vad än det är som klienten har med sig i bagaget, är han/hon där för att få hjälp. Jag ska alltid visa respekt för klienten. Om inte jag respekterar klienten, blir jag själv inte respekterad.

Tydlighet: Jag behöver vara tydlig för att undvika missförstånd. Klienten ska känna sig lugn och tillfreds med upplägget vi kommit överens om för kommande samtal. Vi gör ett kontrakt tillsammans där båda är överens om upplägg och mål, pris och regler.

Närvaro: Att vara närvarande är ett måste för att jag ska kunna se, höra, reflektera, känna vad klienten säger och menar.

Humor: Humor kanske låter malplacerat när det handlar om terapi. Men ibland kan ett förlösande skratt hjälpa till för att klienten också kan se situationen från ett annat håll.

Självklart har jag massor med anledningar till att jag vill jobba med människor i terapiform. Hela mitt liv har bestått i att vara bollplank till vänner och bekanta. Förmodligen är det det som är början till mitt intresse. Av någon anledning har vilt främmande människor öppnat sig för mig vid olika tillfällen och platser. Jag har genom alla dessa kontakter förstått att jag måste utstråla något som inger förtroende. Och jag är så tacksam för allt som berättats för mig och att jag får vara med och dela andra människors upplevelser och berättelser. Tack till er alla för ert förtroende.

 

Vision och mål

K.R.A.M´s vision och mål med att jobba med terapi, är att människor som av någon anledning behöver hjälp i olika situationer ska hitta sin egen väg och växa i den. Alla har vi olika erfarenheter och upplevelser som kanske styr och begränsar oss ibland. Omedvetna handlingar, upprepade beteendemönster som är svåra att bryta, eller vad det nu är som skaver i livet på något sätt. Att se någon få en insikt som sen leder till en positiv förändring hos någon annan är som att få en jackpott. Naturligtvis har jag själv fått massor med insikter under livets gång, Och eftersom jag vet hur det känns blir det som en dubbel vinst när jag ser någon annan utvecklas och gå framåt i sin utveckling.

Det är tack och lov rätt så vanligt numera att gå i terapi. När mina föräldrar växte upp såg det helt annorlunda ut. Men idag har vi förstått att det finns hjälp att få, om vi vill förändra beteenden, komma ur depressioner, bli av med fobier, eller kanske hjälp till att våga ta ett steg i livet när vi möter våra rädslor. Ju fler vi är som vågar ta itu med det vi kanske inte klarar själva, desto lättare blir det att tala om rädslor och annat öppet med andra. Terapi är ett sätt att hitta ut när det trasslat ihop sig i tillvaron. Och genom att man är två som diskuterar och du också kan se din situation från ett annat håll, hittar du också nya vägar att gå som får dig att växa och utvecklas.