söndag 27 oktober 2013


K.R.A.M är en privat mottagning i centrala Stockholm som erbjuder kognitiv beteendeterapi. Det finns även möjlighet till terapisessioner Ingarö, eller varför inte på en promenad eller via skype.

Jag heter Eva Drugge är utbildad KBT-terapeut och driver företaget K.R.A.M. Du kan läsa mer om mig under KBT-terapeut eller värdegrund.

Terapi är ett sätt att hitta ut när det trasslat ihop sig i tillvaron, du finner nya vägar som får dig att växa och utvecklas. Terapi skall alltid leda till positiva förändringar.

KBT är förkortningen för kognitiv beteendeterapi. Det är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur du tänker om dig själv, din omgivning, och om tillvaron i stort och på vilket sätt du gör det, och därmed hur du påverkar dina känslor och dina handlingar.

KBT kan hjälpa dig se mönster och att kunna förändra dem från nu och framåt. KBT är en form av terapi som fokuserar på lösningar här och nu för en bättre framtid. Klienten själv är med aktivt i arbetet med att förändra det önskade beteendet.

KPT är förkortning för Kognitiv psykoterapi. Den bygger på att du är den du är för att du har de erfarenheter du har. Det du varit med om har format dig till den du är idag. Vi bildar livsteman utifrån våra erfarenheter om både oss själva och andra i vår omgivning som inte alltid är till fördel för varken oss själva eller andra. Fokus är på tanke – känsla – handling. KPT strävar efter att du ska få kunskap och insikt om varför du har det beteendet du har, för att hitta nya strategier som är mer ändamålsenliga för just DIG.

Antal sessioner, eller behandlingstillfällen som det också kallas, varierar beroende på vad det är du vill har hjälp med och hur djupt det sitter. Därför är det svårt att säga hur många gånger du behöver då det är väldigt individuellt. Varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och en timme.

Första gången vi ses får du berätta vad det är som gör att du söker hjälp. Och jag går igenom på vilket sätt jag jobbar. Om du känner att du kommer kunna få förtroende för mig bokar vi kommande möte där jag mer ingående kommer ställa mer frågor för att få en bättre bild av vad det är du vill ha hjälp med. Vid tredje mötet lägger vi upp en plan om med vad och hur vi ska jobba vidare.

- med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. Tillsammans gör vi en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan dig och din omgivning. Utifrån den arbetar vi sedan med att förändra handlingsmönster. Du kan också komma att få en del hemuppgifter så att du arbetar mot ditt mål även mellan sessionerna.

Varmt välkommen